BAO HO LAO DONG

Trang AT-VSLD, PCCN

Video Clip TNLD Hai

You need Adobe Flash Player to view this content.


 
Sort: Recent | Popular Grid List
KTAT Dien 2
by nhatxuanld on October 20, 2009 at 1:39 AM
447 Views - 0 Comments

KTAT dien 1
by nhatxuanld on October 20, 2009 at 1:32 AM
371 Views - 0 Comments

ATcong nghiep
by nhatxuanld on September 1, 2009 at 5:58 PM
359 Views - 0 Comments

TN nong nghiep
by nhatxuanld on August 22, 2009 at 7:30 PM
361 Views - 0 Comments

TN cuoc song
by nhatxuanld on August 22, 2009 at 7:20 PM
286 Views - 0 Comments

TN L? h?i
by nhatxuanld on August 22, 2009 at 7:17 PM
442 Views - 0 Comments

TNLD nong thon
by nhatxuanld on August 22, 2009 at 7:06 PM
254 Views - 0 Comments

AT hoa chat
by nhatxuanld on August 14, 2009 at 6:51 PM
299 Views - 0 Comments

ATLD-2
by nhatxuanld on August 14, 2009 at 6:46 PM
387 Views - 0 Comments

bao dong TNLD
by nhatxuanld on August 14, 2009 at 6:14 PM
359 Views - 0 Comments

  

1 - 10 of 10 Videos

Clock

BHLD-


 


 - Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn, tập huấn AT-VSLĐ cho các cán bộ công đoàn, cán bộ BHLĐ và mạng lưới An toàn vệ sinh viên.

- Tư vấn, giải đáp các thắc mắc về chế độ, chính sách BHLĐ.có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

- Tổ chức, hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ BHLĐ và tổ chức hội thi ATVSV giỏi.

Liên hệ: BHLĐ Binh Thuận, số: 417 Trần Hưng Đạo TP-Phan thiết.

EMail: xuanld@gmail.com.

DĐ: 0918475883


 


Phan Thiết về đêm/

Thắng cảnh Binh Thuân

 Kê gà, Mũi điện.


Đồi cát Hòa Thắng.

Web vovinam BT


Web Vovinam Binhthuan